• prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • rozliczanie podatkowe osób fizycznych (PIT)
 • prowadzenie Ewidencji VAT + struktura JPK
 • ewidencja Środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie płac (listy płac) dla pracowników
 • prowadzenie dokumentacji kadrowe
 • sporządzanie deklaracji do US
 • sporządzanie deklaracji do ZUS
 • reprezentowanie klienta przed urzędem Skarbowym, ZUS i Sądem w sprawach związanych z aktualizacją działalności (regon, NIP)
 • wypełnianie wniosków kredytowych do banku
 • wypełnianie sprawozdań statystycznych (GUS)
      ODBIÓR DOKUMENTÓW OD KLIENTA
 

Księgowość (KPiR) już od 150 zł / miesięcznie

Prowadzenie księgowości na najwyższym poziomie wiedzy. Opłata za usługi uzależniona jest od formy opodatkowania i złożonych dokumentów.