KPiR od 150 zł
ryczałt od 100 zł
prowadzenie kadr 30 zł./osoba

ceny uzgadniane indywidualnie z klientem

Księgowość (KPiR) już od 150 zł / miesięcznie

Prowadzenie księgowości na najwyższym poziomie wiedzy. Opłata za usługi uzależniona jest od formy opodatkowania i złożonych dokumentów.